جمعی از اهالی قلم دوشنبه ( ۱۵ شهریور ۱۳۹۵) با حضور در محمودیه با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار کردند.

در ابتدای این دیدار چند تن از حضار به بیان نقطه نظرات خود پیرامون مسائل مختلف پرداختند.

4N0A3629

4N0A3622 4N0A3714 4N0A3754 4N0A3765 4N0A3782 4N0A3943 4N0A3969 4N0A4027 4N0A4108