دکتر محمود احمدی نژاد در جریان سفر به استان سمنان به طور سرزده با خانواده سردار شهید حاج حسن شاطری دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که فضایی بسیار صمیمی، پراحساس و دوستانه داشت، والدین و برادر این شهید والامقام خاطراتی از سردار شاطری بیان کردند.

والدین شهید شاطری همچنین با اشاره به سجایای اخلاقی و رشادت‌های آن شهید والامقام، اظهار داشتند، ایشان فردی دلسوز و مهربان بودند که زندگی خود و خانواده را فدای انقلاب و راه الهی کردند.

resized_304106_208 resized_304107_554 resized_304108_146 resized_304109_792 resized_304110_520 resized_304111_246 resized_304112_387 resized_304113_121 resized_304114_808 resized_304115_613 resized_304116_512 resized_304117_760 resized_304118_318 resized_304119_671