شوراهای استانی (27)

جمعی از اعضای شوراهای بازخوانی خط امام(ره) و تبیین مبانی و آرمانهای انقلاب اسلامی استان های اصفهان، ایلام و سمنان صبح پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ در محمودیه با دکتر احمدی نژاد دیدار و گفتگو کردند.

 

شوراهای استانی (1)

شوراهای استانی (16)شوراهای استانی (3)شوراهای استانی (2)شوراهای استانی (4)  شوراهای استانی (5) شوراهای استانی (6)   شوراهای استانی (14) شوراهای استانی (17)شوراهای استانی (7)شوراهای استانی (8) شوراهای استانی (18) شوراهای استانی (19) شوراهای استانی (20) شوراهای استانی (21) شوراهای استانی (22) شوراهای استانی (23) شوراهای استانی (25) شوراهای استانی (26) شوراهای استانی (27) شوراهای استانی (28) شوراهای استانی (29) شوراهای استانی (30) شوراهای استانی (32) شوراهای استانی (33) شوراهای استانی (34) شوراهای استانی (9) شوراهای استانی (11)