دیدار دانشجویان (11)

جمعی از فعالین دانشجویی و دانشجویان دانشگاه های مختلف  عصر چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه، در محمودیه با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار و گفتگو کردند.

گزارش تصویری این مراسم به شرح ذیل می باشد.

دیدار دانشجویان (1) دیدار دانشجویان (2)

SAED9124 SAED9172 دیدار دانشجویان (3) دیدار دانشجویان (4) دیدار دانشجویان (5) دیدار دانشجویان (6) دیدار دانشجویان (7) دیدار دانشجویان (8) دیدار دانشجویان (9) دیدار دانشجویان (10)SAED9280 SAED9270 SAED9221 SAED9224 دیدار دانشجویان (11) دیدار دانشجویان (12) دیدار دانشجویان (14) دیدار دانشجویان (15) دیدار دانشجویان (16) دیدار دانشجویان (33)دیدار دانشجویان (17)دیدار دانشجویان (18)دیدار دانشجویان (19)دیدار دانشجویان (20)دیدار دانشجویان (21)دیدار دانشجویان (22)دیدار دانشجویان (24)دیدار دانشجویان (25)دیدار دانشجویان (26) دیدار دانشجویان (27) دیدار دانشجویان (28) دیدار دانشجویان (29) دیدار دانشجویان (30) دیدار دانشجویان (31) دیدار دانشجویان (32)