در حاشیه سفر دکتر محمود احمدی نژاد به کشور ترکیه، جمعی از طلاب و دانشجویان ترکیه پنجشنبه ۷ اسفند ۹۳ ساعت ۲۰ به وقت ترکیه با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار کردند.

IMG_8566 copyIMG_8568 copyIMG_8574 copyIMG_8577 copyIMG_8581 copyIMG_8585 copyIMG_8590 copyIMG_8595 copyIMG_8606 copyIMG_8610 copyIMG_8634 copy