دیدار طلاب (21)دکتر محمود احمدی نژاد عصر چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ در گردهمایی جمعی از طلاب و ‌روحانیون حوزه های علمیه سراسر کشور در جنت آباد تهران حضور پیدا کردند.
دیدار طلاب (3)دیدار طلاب (4) دیدار طلاب (5) دیدار طلاب (6) دیدار طلاب (7) دیدار طلاب (8) دیدار طلاب (9) دیدار طلاب (10) دیدار طلاب (11) دیدار طلاب (12) دیدار طلاب (13) دیدار طلاب (14) دیدار طلاب (15) دیدار طلاب (16) دیدار طلاب (17) دیدار طلاب (18) دیدار طلاب (19) دیدار طلاب (20) دیدار طلاب (21) دیدار طلاب (22) دیدار طلاب (23)