جمعی از فرهنگیان و معلمان سراسر کشور چهارشنبه (۱۷ شهریور ۹۵) با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار کردند.

در ابتدای این دیدار، تعدادی از فرهنگیان به بیان نقطه نظرات خود پیرامون موضوعات مختلف پرداختند.

IMG_2649IMG_2677IMG_2670IMG_27224N0A4258 copy4N0A4270 copy4N0A4389 copy4N0A4399 copy4N0A4453 copy4N0A4481 copy4N0A4508 copy

فرهنگیان (1)فرهنگیان (2)فرهنگیان (3)فرهنگیان (4)فرهنگیان (5)فرهنگیان (7)فرهنگیان (8)فرهنگیان (9)فرهنگیان (10)فرهنگیان (11)فرهنگیان (12)IMG_2649 IMG_2670 IMG_2677 IMG_2722
فرهنگیان (14)