جمعی از مسئولین دولت مهر و عدالت چهارشنبه ۲ تیرماه به مناسبت ماه مبارک رمضان با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار کردند.

425211283_22423

IMG_0251 IMG_0270
IMG_0342
IMG_0396 IMG_0413
IMG_0447
IMG_0469 IMG_0474 IMG_0482 IMG_0500
IMG_0527

IMG_0565 IMG_0577
IMG_0631

IMG_0707 IMG_0716
IMG_0734
IMG_0778