جمعی از دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور عصر روز دوشنبه ۲۲ آذرماه ۹۵ با حضور در محمودیه با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار کردند.

SAED6248SAED6265SAED6273SAED6278SAED6286SAED6298SAED6300SAED6314SAED6316SAED6320SAED6327SAED6335SAED6338SAED6340SAED6350SAED6352SAED6355SAED6356IMG_0163 IMG_0169 IMG_0176 IMG_0208 IMG_0211 IMG_0219