جمعی از دانشگاهیان، بعد از ظهر سه شنبه ۱ تیر ماه به مناسبت ماه مبارک رمضان با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار کردند.

 

دیدار اساتید (4) دیدار اساتید (5) دیدار اساتید (6) دیدار اساتید (7) دیدار اساتید (8) دیدار اساتید (9) دیدار اساتید (10) دیدار اساتید (12) دیدار اساتید (13) دیدار اساتید (18) دیدار اساتید (19) دیدار اساتید (20) دیدار اساتید (22) دیدار اساتید (24) دیدار اساتید (21) دیدار اساتید (1) دیدار اساتید (2) دیدار اساتید (15) دیدار اساتید (16) دیدار اساتید (17) دیدار اساتید (14) دیدار اساتید (3)