دکتر محمود احمدی نژاد پنجم فروردین ۱۳۹۵ با حضور در دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان خوزستان با آیت الله محمد علی موسوی جزایری نماینده مقام معظم رهبری در این استان دیدار کردند . 

4N0A1926 copy4N0A1910 copy4N0A1910 copy4N0A1926 copy4N0A1932 copy4N0A1935 copy4N0A1944 copy4N0A1964 copy