دکتر محمود احمدی نژاد با حضور در دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی از وی به خاطر حضور در مراسم ترحیم والده اش قدردانی کرد.

۲۰۱۵-۰۵-۱۲ ۱۶.۱۵.۳۷

دکتر محمود احمدی نژاد در این دیدار با اشاره به حضور آیت الله شاهرودی در مراسم ترحیم والده گرانقدرش که تسلی خاطر بازماندگان را در پی داشت از این اقدام ایشان تقدیر نمود.

همجنین در این دیدار آیت الله شاهرودی با تاکید بر نقش تربیتی مادران در جامعه و خانواده از مقام مادر گرانقدر دکتر احمدی نژاد در پرورش فرزندان انقلابی تجلیل کرد.