جمعی از اساتید دانشگاه های سراسر کشور، چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۹۵ با حضور در محمودیه به مناسبت هفته پژوهش با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار کرده و به گفتگو نشستند. 

4N0A20114N0A20224N0A20274N0A20294N0A20574N0A20744N0A20884N0A20964N0A21004N0A21114N0A21234N0A21884N0A21944N0A2164

4N0A21604N0A22064N0A22364N0A22594N0A23524N0A23574N0A24604N0A24974N0A25004N0A25094N0A25244N0A2540