اصحاب فرهنگ و هنر عصر یکشنبه ۱۳ تیرماه با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار کردند.

4N0A8826 copy

در ابتدای این دیدار که به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار شد، تعدادی از هنرمندان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

سپس دکتر محمود احمدی نژاد پیرامون جایگاه فرهنگ و هنر و نقش هنرمندان در اعتلای فرهنگ عمومی جامعه به سخنرانی پرداخت.

در پایان این دیدار، حاضران روزه خود را همراه با دکتر احمدی نژاد افطار کردند.

جزییات بیشتری از این مراسم منتشر خواهد شد.