فرزندان شهید مدافع حرم حاج رضا فرزانه در معراج شهدای اهواز با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار کردند.

4N0A1774 copy4N0A1776 copy4N0A1780 copy4N0A1786 copy4N0A1799 copy