بخش جدید و ویژه مخاطبین با عنوان “احمدی نژادی ها” راه اندازی شد.

“احمدی نژادی ها” آمادگی این را دارد تا دیدگاه ها، نماهنگ ها، پوسترها، خاطرات مردمی، پادکست ها و تصاویر شما با دکتر احمدی نژاد را با نام خودتان منتشر کند.

اگر شما نیز مایل به انتشار محصولات خود در بخش“ احمدی نژادی ها” هستید، می توانید مطالب خود را به آدرس: [email protected] ارسال نمایید.

Imprimir