Ahmadinejad-in-Pasargadدشمنان ملت ایران و قدرت‌های زورگو، باید بدانند که ملت ایران، قدرت تغییر در وضعیت جهانی، تحول و برپایی جامعه‌ی سعادتمند را دارد؛ در برابر زورگویی ایستاده وقدرت‌ها ی زورگو را مجبور به تعظیم کردن در برابر عظمت خود می‌کند.

کسانی که می‌خواهند جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرند، کسانی هستند که از تاریخ، بی‌خبرند؛ آن‌ها ظاهرا از علم و دانش تاریخی بهره ای ندارند. آن‌ها نمی‌دانند که ملت ایران، ملتی است قدرتمند و باشکوه و همه‌ی علوم امروز بشریت، مدیون دانشمندان ایران‌زمین است. ملت ایران در طول تاریخ، قدرت‌های زورگوی زیادی را به زانو درآورده است که قدرت‌های زورگوی امروز جهان، در برابر آن عددی نیستند. ما از زورگویان و کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند در برابر پیشرفت ملت ایران بایستند، دعوت می‌کنیم که به خرج ملت ایران، به این سرزمین سفر کنند و پاسارگاد و تخت‌ جمشید را ببینند و با عظمت و شکوه ملت ایران آشنا شوند.

دشمنان تصور می‌کنند که می‌توانند مانع پیشرفت ملت ایران شوند، در صورتی که اشتباه می‌کنند. اشتباه آن‌ها در برابر ملت ایران، مکرر است. اشتباه اول دشمنان این است که هنوز خیال می‌کنند ابرقدرت هستند، صاحب و مالک دنیا هستند و اشتباه دوم آن‌ها این است که می‌خواهند جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرند. آن‌ها از تاریخ بی‌خبرند.

من امیدوارم که نسل جوان ما با توجه به فرهنگ با شکوه ایران، قدم‌های بسیار بلندی را در مسیر پیشرفت و کمال جامعه بردارد. هزاران سال ملت ایران، پرچمدار علم، ادب، فرهنگ و خداپرستی بوده است. امروز مسوولیت ما برافراشتن پرچم توحید در عرصه جهانی است. امروز بسیاری از ملت‌ها از وضعیت جهانی خسته‌ شده‌اند. از ظلم و ستم، مادی‌گرایی و پوچی‌گرایی دنیای امروز خسته شده‌اند. از حکومت‌های مارکسیستی خسته شده‌اند و به دنبال الگوی جدید برای زندگی سعادتمندند و تنها ملتی که شایسته است یک الگوی مناسب را برای زندگی سعادتمند در اختیار جهانیان قرار دهد، ملت عزیز ایران است.

بخشی از سخنرانی دکتر احمدی نژاد در جمع مردم شهرستان پاسارگاد/ ۲۸ فروردین ۱۳۸۶