دکتر محمود احمدی نژاد پنجشنبه (۷ مرداد۱۳۹۵) برای زیارت بارگاه مطهر امام هشتم شیعیان، حضرت علی بن موسی الرضا ( علیه السلام) به مشهد مقدس سفر کرد.

در حاشیه این سفر، دکتر احمدی نژاد با حضور در بهشت الرضا (علیه السلام) مشهد از مزار سردار شهید محمود کاوه و دیگر شهدای دفاع مقدس زیارت کرد.

مردم حاضر در مزار و خانواده شهدا با اطلاع از حضور دکتر احمدی نژاد، به استقبال ایشان آمده و با وی به گفتگو پرداختند.

۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۰۵۷۳۱ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۰۵۷۴۱ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۰۵۸۵۶ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۰۵۹۱۸ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۰۵۹۴۲ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۰۱۲ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۱۴۰ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۲۵۸ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۴۴۲ (2) copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۵۳۷ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۷۰۰ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۷۰۲ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۷۱۴ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۷۵۰ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۹۱۶ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۹۱۹ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۱۱۲۰ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۱۱۳۱ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۱۹۲۲ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۲۱۳۸ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۲۰۴۰ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۴۰۹ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۱۱۳۵ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۱۷۰۹ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۱۸۴۰ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۲۲۰۵ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۲۲۴۴ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۲۷۲۸ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۲۷۵۲ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۳۲۱۶ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۳۴۳۷ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۳۵۴۹ copy