در آستانه سی‌ و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، دکتر محمود احمدی نژاد به همراه تنی چند از مدیران دولت‌های نهم و دهم پس از حضور در مرقد امام خمینی (ره) و تجدید بیعت با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به زیارت مزار شهدای هفتم تیر رفتند.

72 تن (1)72 تن (2)72 تن (3)72 تن (4)72 تن (5)72 تن (6)72 تن (7)72 تن (8)72 تن (8)72 تن (9)72 تن (10)72 تن (11)72 تن (12)72 تن (13)72 تن (14)72 تن (15)72 تن (16)72 تن (17)72 تن (18)72 تن (19)72 تن (19)72 تن (20)72 تن (21)72 تن (22)