دکتر محمود احمدی نژاد به مناسب عید غدیر خم و به دعوت هیئت بیت العباس (ع)  در جشن بزرگ ولایت که در شهرستان بیرجند برگزار می شود، سخنرانی خواهد کرد.

زمان: پنجشنبه ۹ مهرماه بعد از نماز مغرب و عشا

مکان: خراسان جنوبی(بیرجند) _ خیابان کارگران _ بین کارگران ۴ و ۶ _ مسجد صدیقه طاهره (س)