دکتر محمود احمدی نژاد به مناسب عید غدیر خم و به دعوت هیئت بیت العباس (ع) در جشن بزرگ ولایت که در شهرستان بیرجند برگزار شد، در جمع هزاران نفری مردم استان خراسان جنوبی سخنرانی کرد.

01 02 03 04 05 06 09 08 21 20 19 17 16 15 14 10 11 12 1318