دکتر محمود احمدی نژاد به مناسب عید غدیر خم و به دعوت هیئت بیت العباس (ع) در جشن بزرگ ولایت که در شهرستان بیرجند برگزار شد، در جمع هزاران نفری مردم استان خراسان جنوبی سخنرانی کرد.

IMG_5216 copyIMG_5218 copyIMG_5220 copyIMG_5224 copyIMG_5228 copyIMG_5232 copyIMG_5236 copyIMG_5238 copyIMG_5240 copyIMG_5242 copy

IMG_5244 copy