دکتر محمود احمدی نژاد پنجم فروردین ۱۳۹۵ با حضور در شهر اهواز در جمع اعضای شورای تبیین آرمان های انقلاب اسلامی و بازخوانی خط امام (ره) و رهبری استان خوزستان به سخنرانی پرداختند. 

4N0A1298 copy4N0A1306 copy4N0A1320 copy4N0A1330 copy4N0A1351 copy4N0A1355 copy4N0A1363 copy4N0A1386 copy4N0A1409 copy4N0A1419 copy4N0A1437 copy4N0A1441 copy4N0A1451 copy4N0A1500 copy4N0A1502 copy4N0A1506 copy4N0A1506 copy