جمعی از اهالی رسانه به مناسبت ماه مبارک رمضان دوشنبه ۲۴ خرداد ماه با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار کردند.

1 (34)1 (33)1 (32)
1 (30)1 (39)1 (38)1 (36)1 (37)1 (35)1 (59)1 (58)1 (57)1 (56)1 (55)1 (60)1 (61)1 (62)1 (63)1 (64)