دکتر محمود احمدی نژاد به دعوت مردم ولایتمدار شهر بابل؛ ضمن شرکت در مراسم شب میلاد امیر المؤمنین(ع) در جمع پرشور مردم به سخنرانی پرداخت.

__ copy___ copy____ copy_____ copy______ copy_______ copy_________ copy__________ copy____________ copy_____________ copy_____________1 copy___________6 copy__________1 copy__________2 copy________1 copy________2 copy_______3__ copy______1 copy_____1 copy_____2 copy_____3 copy____1 copyIMG_3060 copy____2 copyIMG_8676 copy