دکتر محمود احمدی نژاد به دعوت مردم ولایتمدار شهر بابل؛ ضمن شرکت در مراسم شب میلاد امیر المؤمنین(ع) در جمع پرشور مردم به سخنرانی پرداخت.

_________ copy_____ copy

____________2 copy______________1 copy________________ copy___________1 copy____________1 copy____________3 copy_______________ copy_____.______ copy_________________ copy____________ copy______________ copy_____________ copy___________ copy__________ copy________ copy________ copy____.____ copy_______._______ copy_______ copy