دکتر محمود احمدی نژاد به مناسب جشن نیمه شعبان و گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر به دعوت شورای تبیین آرمان های انقلاب و بازخوانی خط امام و رهبری زنجان در مسجد جامع آقاسید شهر زنجان سخنرانی کرد. 

4N0A6732SAED0624استقبال (4)استقبال (6)استقبال (7)استقبال (8)استقبال (9)استقبال (10)استقبال (11)استقبال (12)استقبال (13)بدرقه (5)سخنرانی (1)سخنرانی (23)سخنرانی (25)سخنرانی (26)سخنرانی (27)سخنرانی (28)سخنرانی (29)سخنرانی (30)سخنرانی (32)سخنرانی (33)سخنرانی (35)سخنرانی (34)سخنرانی (36)سخنرانی (37)سخنرانی (38)سخنرانی (39)سخنرانی (40)سخنرانی (41)سخنرانی (42)سخنرانی (43)