اولین همایش مردمی” امام خمینی (ره)، مردم و انقلاب” پنجشنبه (۳۱ تیرماه) همزمان با نماز مغرب و عشاء در مسعودیه تهران برگزار شد.

4N0A1283 4N0A1296 4N0A0948 4N0A1183 4N0A1247 4N0A1204 4N0A1217 4N0A1223 4N0A1193 4N0A1251 2O2A0395 2O2A0368 2O2A0374