دکتر محمود احمدی نژاد شب گذشته به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و به دعوت پایگاه بسیج شهید عسگریان در مسجد محمدیه چهارراه دروازه دولاب تهران سخنرانی کرد.

IMG_4887 copyIMG_4899 copyIMG_4925 copyIMG_4981 copyIMG_4949 copyIMG_4995 copyIMG_5022 copyIMG_5035 copyIMG_5042 copyIMG_5042 copyIMG_5047 copyIMG_5067 copyIMG_5082 copyIMG_5105 copyIMG_5112 copyIMG_5118 copyIMG_5126 copyIMG_5132 copyIMG_5154 copyIMG_5215 copyIMG_5240 copyIMG_5244 copyIMG_5268 copyIMG_5293 copyIMG_5312 copyIMG_4914 copy