عصر روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۵ دکتر محمود احمدی نژاد در جمع باشکوه ده ها هزار نفر از مردم به مناسبت یادواره شهدای جیرفت در مصلی این شهر به سخنرانی پرداختند.

4N0A4622 copy4N0A4630 copy4N0A4633 copy4N0A4638 copy4N0A4650 copy4N0A4665 copy4N0A4691 copy4N0A4708 copy4N0A4736 copy4N0A4749 copy4N0A4770 copyAHGH0860AHGH0922AHGH0947AHGH1012AHGH1022AHGH1158AHGH1188AHGH1158AHGH1111AHGH1188AHGH1216AHGH1239AHGH1287AHGH1304AHGH1490AHGH1502AHGH1574AHGH1581AHGH1719AHGH1752AHGH1851AHGH1949AHGH1953AHGH1961AHGH1964