دکتر محمود احمدی نژاد روز گذشته طی سفر به مناطق عملیاتی و یادمان های هشت سال دفاع مقدس استان خوزستان، درمیان استقبال پرشور خانواده شهدا و ایثارگران و زائرین و خادمین شهدا وارد یادمان شهدای طلائیه گردید.

دکتر احمدی نژاد پس از پاسخگویی به احساسات مردم و استقبال کنندگان، به زیارت شهیدان گمنام مدفون در یادمان طلائیه پرداختند.

در ادامه بنابر درخواست و اشتیاق مردم حاضر در یادمان، ایشان برای دقایقی به سخنرانی در جمع مردم در خصوص شهدا و آرمانهای انقلاب و دفاع مقدس پرداختند.

IMG_7966 copyIMG_8493 copyIMG_8488 copyIMG_7987 copyIMG_7991 copyIMG_7998 copyIMG_8000 copyIMG_8020 copyIMG_8021 copyIMG_8024 copyIMG_8027 copyIMG_8029 copyIMG_8048 copyIMG_8077 copyIMG_8080 copyIMG_8097 copyIMG_8083 copyIMG_8089 copyIMG_8121 copyIMG_8125 copyIMG_8134 copyIMG_8130 copyIMG_8141 copyIMG_8158 copyIMG_8168 copyIMG_8184 copyIMG_8200 copyIMG_8240 copyIMG_8254 copyIMG_8291 copyIMG_8295 copyIMG_8326 copyIMG_8333 copy

IMG_8841 copyIMG_8885 copyIMG_9065 copyIMG_9070 copyIMG_9421 copyIMG_9568 copyIMG_9687 copyIMG_9696 copyIMG_9799 copyIMG_9822 copyIMG_8380 copyIMG_8382 copyIMG_8383 copyIMG_8390 copyIMG_8392 copyIMG_8395 copyIMG_8396 copyIMG_8404 copyIMG_8407 copyIMG_8415 copyIMG_8427 copyIMG_8430 copyIMG_8432 copyIMG_8522 copyIMG_8801 copyIMG_8557 copyIMG_8562 copyIMG_8585 copyIMG_8599 copyIMG_8632 copyIMG_8682 copyIMG_8703 copyIMG_8714 copyIMG_8736 copyIMG_8758 copyIMG_9812 copyIMG_9877 copyIMG_9980 copyIMG_8361 copyIMG_8362 copyIMG_8380 copy