استقبال با شکوه، تاریخی و بی نظیر لبنان از رییس جمهوری اسلامی ایران مردم لبنان با قرار گرفتن در دو سوی مسیر حرکت کاروان حامل رییس جمهور سابق با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تصاویری از امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و دکتر احمدی نژاد تعلق خاطر خود را به ارزش های انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشتند. در مسیر استقبال، گروه های مختلف مردمی با اشک شوق و شادمانی و با سردادن شعارهای انقلابی و سرودهای حماسی همبستگی و ایستادگی و عشق خود را خود به ملت ایران ابراز داشتند.

استقبال کنندگان در طول مسیر به رسم آیین و سنت خود با پاشیدن برنج خشک و گل افشانی شادمانی خود را از حضور دکتر احمدی نژاد در کشورشان نشان دادند. در مسیر حرکت کاروان حامل دکتر احمدی نژاد دهها گوسفند و شتر قربانی شد و اجتماع عظیم مردم لبنان در استقبال از دکتر احمدی نژاد به حدی بود که کاروان حامل رییس جمهور و هیات ایرانی به سختی جلو می رفت.

مردم لبنان از ساعت ها قبل از ورود هواپیمای حامل دکتر احمدی نژاد به فرودگاه بیروت با حضور گسترده و پرشور در خیابان ها در انتظار استقبال از رییس جمهور سابق بودند.

۲۱مهر ماه ۱۳۸۹