سومین همایش سراسری شوراهای تبیین آرمان های انقلاب اسلامی و بازخوانی خط امام (ره) با حضور اعضای این شوراها از سراسر کشور و دکتر محمود احمدی نژاد، پنجشنبه ( ۱۸ شهریور ۱۳۹۵) در تهران برگزار شد. 

4N0A4642 copy4N0A4645 copy4N0A4674 copy4N0A4683 copy4N0A4687 copy4N0A4718 copy4N0A4694 copy4N0A4721 copy4N0A4723 copy4N0A4795 copy4N0A4864 copy4N0A4959 copy4N0A4937 copy4N0A4971 copy4N0A4982 copy4N0A5003 copy