دیدار اساتید (2)

شب قدر، شب توجه به انسان کامل و امام است.اصلا ماه مبارک رمضان ماه دست دادن، پیوستن و جهت گیری به سمت امام است. آن هم با دعوتی عام. البته شیطان خیلی سرمایه گذاری می کند و روی این موضوع تمرکز دارد. اینکه فکر کنیم شیطان به سراغ موارد دسته پانزدهم و شانزدهم و بسیار پایین می رود گول زدن خودمان است. شیطان به عزت خدا قسم خورده است که همه آدم ها الا مومنین را اغوا کند. برنامه دارد. هر کسی عقل داشته باشد می فهمد که سر چشمه را گرفته است. مثال بزنم، اگر کسی بخواهد مردم تهران را بیمار کند از سد کرج آب را آلوده می کند. سرچشمه کجاست؟ رابطه انسان با امام. همین را به هم بزند کافی است. رابطه با نقطه آرمانی قطع می شود. وقتی هدف مخدوش شد دیگر هر حرکتی انجام بدهی سرگیجه است. انسانی که سال ها از عمرش می گذرد اما یاد انسان کامل نیست به یاد نقطه نهایی و حقیقت خود نیست.

دکتر احمدی نژاد در دیدار با دانشجویان/ یکشنبه ۳۰ خرداد ۹۵