2 (6)

دکتر محمود احمدی نژاد روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ با همراهی آقایان حمید بقایی و مرتضی تمدن جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم در حوزه اخذ رأی مسجد الحسین(ع) نارمک حضور پیدا کردند که با استقبال گرم و صمیمی مردم و حاضران در این مسجد همراه گردید.

1 (1) 2 (2) 2 (1) 2 (4) 2 (3) 2 (5) 2 (6) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13)