شیطان می خواهد یاد بهار را از ذهن ها ببرد چرا که می ترسد چون بوی بهار می آید.

MahmoudAhmadinejad_2348777b

شیطان به دنبال این است تا بشریت را از بهار مأیوس کند اما ملت ایران کمر شیطان را خواهد شکست و نسیم بهار را در سراسر جهان جاری و ساری خواهد نمود. تولد حقیقی آن روزی است که نسیم بهاری بر همه عالم حاکم شود. خدا ما را برای آن روزی خلق کرده که او می‌آید و غنچه درونی انسان‌ها را شکوفا می‌کند و آن روز بسیار نزدیک است چرا که عطر بهار در عالم پیچیده است.

شیطان می خواهد یاد بهار را از ذهن ها ببرد چرا که می ترسد چون بوی بهار می آید. به فضل الهی ایرانیان کمر شیطان را خواهند شکست، تولد بهار تولد همه انسان هاست و تولد حقیقی انسان ها روزی است که ان شاالله با همت شما بهار بیاید.

 ۶ آبان ۱۳۹۲/ مراسم بزرگداشت زادروز