همان‌طور که می‌دانید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سازمان‌های بسیار مهم، با مأموریت متنوع و اثرگذار است که سه مأموریت سنگین بر عهدۀ این سازمان است.

مأموریت اول، صیانت از میراث فرهنگی است. اصلاً انسان منهای فرهنگ معنا ندارد، فرهنگ همه چیز انسان است. اصلاً برای فرهنگ هستیم و فرهنگ برای حقیقت انسانیت هست، به خصوص در ایران.

چهرۀ ایران در طول تاریخ چهرۀ فرهنگی است. کسانی که ملت ایران را می‌شناسند یا تاریخ ایران را مطالعه کرده‌اند تصویری که از ملت ایران دارند یک تصویر فرهنگی است و اصولاً ایرانیان هر جا که رفتند اثر فرهنگی گذاشته‌اند. اثر فرهنگی یعنی اثر انسانی. یک اثری که نشاندهندۀ هنر، اخلاق، معرفت، اندیشه و اندیشه‌های متعالی است که از خودشان به جا گذاشته‌اند. هر جای دنیا که می‌رویم کسانی که با ایرانی‌ها در طول تاریخ زندگی کرده‌اند خاطرات خوش و اتفاقات زیبا در ذهن‌شان شکل گرفته است. ایران همیشه با اندیشه و فرهنگ در دنیا حرف زده است و هر جا توانسته است فرصت و جایگاهی برای خودش دست و پا کند به خاطر اندیشه‌های متعالی و فرهنگ متعالی این سرزمین بوده است.

صیانت از این فرهنگ مهم‌ترین مسئولیت است که بخشی از آن میراث مادی است. ساختمان‌ها، آثار، تجهیزات و بخشی از خود صنایع دستی میراث فرهنگی است و بخشی از آن هم معنوی است. آداب و رسوم و اندیشه‌ها و سنت‌ها. آن چیزی که به ملت ایران هویت داده است نوع نگاه ملت ایران به جهان، انسان، پیامبران، عدالت، اخلاق، سیاست و زمامداری متفاوت است. اصلاً اندیشۀ اهل بیت گرامی پیامبر اسلام توسط ایرانی‌ها دریافت شد و تدوین و نهادینه شد و امروز هم به دنیا معرفی می‌شود. بسیاری از علوم، معارف و اندیشه‌های متعالی و خدمتی که ملت ایران به بشریت کرده است بی‌نظیر است به گونه‌ای که اگر سهم ایران را از فرهنگ و تمدن جهان برداریم آخرش تقریباً چیزی باقی نمی‌ماند.

صیانت و پالایش از این و انتقال آن به نسل‌های بعدی در واقع صیانت از اصل حقیقت انسان است. صیانت از توحید، عدالت، امامت، فطرت الهی انسان‌ها، آینده زیبایی است که باید در زندگی بشری اتفاق بیفتد. این طور نیست که یک دفعه جرقه‌ای بخورد جامعۀ بشری صدهزار کیلومتر ارتقاء پیدا بکند. سیری باید طی بشود. این سیر زمانی در مسیر درست اتفاق می‌افتد که قله درست تعریف شده باشد و عقربه‌ها همیشه به سمت قله نشانه‌گیری کنند. ملت ایران جزء معدود ملت‌هایی است که از دیرزمان و دورزمان قله را شناخته و تعقیب و دنبال کرده است و پالایش و فداکاری کرده و ایستاده است. باید از میراث فرهنگی‌مان صیانت بکنیم.

البته آدم‌های کوته‌فکری هستند که البته الان کم‌تر شده است، قبلاً بیشتر بود. من یادم هست که می‌گفتند چه خبر است؟ یک تیکه کاشی را گرفتی و گذاشتی آنجا داخل موزه، بینداز دور. من یادم هست کسی فرمانی پشت تریبون داد که بزنید خراب کنید. یک دفعه چند تا از این حمام‌های تاریخی را زدند با خاک یکسان کردند. با محاسبات اقتصادی که حالا زمین‌گران شده است ما این را صاف می‌کنیم، چند طبقه می‌سازیم و پولی‌گیرمان می‌آید! مگر ملت با پول می‌ماند؟ ملت با فرهنگ و گذشته‌اش می‌ماند.

۲۶دی۹۰

55272_166 (1)