74834

اعطای نشان به خانواده‌های شهدا به مفهوم ابراز ارادت و دلبستگی ملت ایران به شهیدان است. نه تنها ملت ایران بلکه تمام بشریت امروز مدیون ایثارگران ایران است و اگر این شهیدان نبودند امروز خبری از عزت و استقلال و عظمت و الهام‌بخشی ملت ما نبود ما هرچه داریم از ایثارگری ایثارگران است.

راه آینده همان راهی است که شهیدان پیمودند و عزت و سعادت همین راه است که ما هم امروز آن را می‌پیماییم. اگر می‌خواهیم مسیر پیشرفت ادامه یابد و به قله‌ها برسیم راه همان راه ایثارگری است. همه خوبی‌ها و زیبایی‌ها و ارزش‌های ماندگار در تاریخ محصول ایثارگری است، اگر اثری از خداپرستی در تاریخ به جای مانده این حاصل ایثارگری است. اگر اثری از گذشت و عدالت‌خواهی در جهان به جای مانده حاصل ایثارگری و ماندگاری آن هم در سایه ایثارگری خواهد بود اگر ایثارگران و مادران و پدران ایثارگران نباشند نسل بشر منقطع می‌شود. هرچه در ذهن، اندیشه و فطرت بشر به عنوان یک ارزش به جای مانده حاصل ایثارگری می‌باشد. اگر دین، یگانه‌پرستی، عدالت‌خواهی و پاکی تا امروز در جامعه بشری مانده است حاصل ایثارگری است و اگر این‌ها را از تاریخ بگیریم دیگر چیزی باقی نمی‌ماند.

کمال انسانی حاصل ایثار انسانی است آحاد انسان‌ها علاقه دارند که به قله‌های کمال انسانی دست یابند و مراتب کمال هر انسان متناسب با میزان آمادگی او برای ایثار در راه ارزش‌های الهی است. محال است کسی به قله‌های ایمان و کمال و شکوفایی بدون این‌که از مرزهای ایثار عبور کند دست یابد. خدا انسان را بزرگ آفرید و جایگاهش را بالا قرار داد، اما به هر اندازه که ایثارگری کند به این جایگاه دست می‌یابد.

اندازه عظمت انسان‌ها را از آنچه آن‌ها در راه ارزش‌های الهی ایثار می‌کنند می‌توان دریافت. کسانی هستند که تمام هستی خود را در راه ارزش‌های الهی ایثار می‌کنند اینان از هستی بزرگ‌ترند. برخلاف نظر برخی که فکر می‌کنند شهیدان امروز در نقطه‌ای از عالم در حال استراحت هستند به نظر من شهیدان امروز هم در مرتبه‌ای بالاتر در حال نقش‌آفرینی هستند و در عالم اثرات فراوانی از خود به جای می‌گذارند.

ممکن است برخی هستی خود را در راه خدا ایثار کنند، اما کشته نشوند او هم به این درجه ایثار رسیده است. شخصی مانند حضرت امام(ره)‌ این‌گونه بود.

دکتر محمود احمدی‌نژاد در مراسم دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران استان تهران/ ۱۵ آبان ۱۳۸۹