دکتر محمود احمدی نژاد روز گذشته، یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ به همراه آقای مرتضی تمدن استاندار سابق تهران به عیادت دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشور رفتند. 

4409_545 4410_315