عید غدیر یکی از بزرگ‌ترین اعیاد و متعلق به همه بشریت است. خدای متعال به پیامبر خاتم که محبوب‌ترین نزد خدا است و مخلوقی عزیزتر از او نزد خدا نبوده است می‌فرماید اگر غدیر را برپا نکنی رسالتت را ابلاغ نکرده‌ای. معلوم است که رسالت پیامبر خاتم معنایش این است که اگر غدیر را برپا نکنی رسالت انبیای الهی برپا نشده است و ابلاغ نشده است. همه انبیای الهی و همه زیبایی‌ها همه خلاصه در غدیر است. تضمین رسالت پیامبران غدیر است. اگر غدیر نباشد رسالت پیامبران بی‌معنا و عبث است. همه پیامبران از آدم تا خاتم آمده‌اند تا جامعه بشری را با حقیقت غدیر آشنا کنند.

۱۰آبان۹۱