غدیر روز معرفی امام مبین و راه نورانی امامت و ولایت است. اگر حقیقت امام و انسان کامل از آفرینش حذف شود همه خلقت بی ‌معنا وعبث خواهد بود.
انسان برای حرکت به سمت خدا نیازمند شناخت هدف و راه است. در این راه اگرچه همه عالم تجلی خدا محسوب می‌شود اما امام تجلی اکمل و اتمّ خدا است و امکان ندارد کسی بدون شناخت امام بتواند به خداشناسی برسد.
راهی برای کمال و سعادت بشریت جز از طریق امامت وجود ندارد، خدا را سپاسگزاریم که ملت ایران قدرشناس نعمت امامت و ولایت و عمق آگاهی نسبت به این نعمت بزرگ روزافزون است.

دیدار جمعی از اعضای فراکسیون غدیر و انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی/ ۱۱ آذر ۱۳۸۸