78050

غزه یک نماد و تابلوی بسیار روشنی است که از یک طرف مظلومیت ملت فلسطین و مردم این منطقه و نیز مظلومیت ملت‌های تحت ستم و از طرف دیگر بی‌ثباتی و بی‌اخلاقی قدرت‌های حاکم بر مناسبات جهانی و حامیان صهیونیست‌های بی‌آبرو را نشان می‌دهد.

امروز فشار بر مردم غزه زیاد است و البته این به معنای شکستن مقاومت مردم نیست. صهیونیست‌ها نیز نمی‌توانند به اهداف خود یعنی نجات از مهلکه دست یابند. صهیونیست‌ها در مهلکه‌ خودساخته گرفتارند و هیچ دستی نمی‌تواند آن‌ها را نجات دهد. در واقع این اقدام آن‌ها را سریع‌تر و تندتر در مهلکه فرو می‌برد و راه‌های بسیار معدود تطویل عمرشان را به روی آن‌ها می‌بندد.

ما مجموعه تلاش‌ها را سامان می‌دهیم اما اصل و محور مقاومت ملت فلسطین است. آن‌چه که پیروزی را برای ملت فلسطین تضمین می‌کند و قدرت‌های زورگو را شکست می‌دهد مقاومت ملت فلسطین است که امروز همراه با ایمان و آگاهی ادامه دارد.

۸ دی ۱۳۸۷/ در جمع خبرنگاران