IMG-20140801-WA0001

اگر برای خدا و در راه خدا قیام کنیم و بایستیم نزول یاری خدا حتمی است و این درس بزرگی برای بشریت امروز و ملت های مظلوم و دربند است.

دفاع مقدس نمادی از ستمگری ستمگران بوده و مظلومیت ملت ما پرده از چهره کریه استکبار جهانی برداشت کسانی که در یک دست شمشیر و سلاح به قلع و قمع آزادی خواهان و عدالت طلبانه دنیا می پردازند و در دست دیگر بلندگوهای تبلیغاتی شیطانی را با شعار دفاع از حقوق بشر و آزادی و دمکراسی به کار می گیرند .

دفاع مقدس ما نمادی از شجاعت و ایثار یک ملت بزرگ است ملتی که دست خالی و با نثار جان خود در برابر همه سلاح ها و تانک ها و توپ ها ایستاد ؛ دفاع مقدس غلبه ایمان و سینه های ایمانی بر سلاح و دلهای کینه ورز شیطانی بود و نمادی از کینه ورزی بی پایان مستکبران علیه ملت ها بود . 

مظلومیت ملت ما تا آنجاست کسانی که روزی صدام را تجیهز کردند و به تهاجم وادار کردند زمانی که او در خاک ما بود فشار می آورند تا آتش بس اعلام کنند و مواضع اشغالی دشمن را تثبیت کنند همان زمان ملت ما را به تجاوز متهم می کردند اما همین قدرت ها روزی دیگر برای منافع خودشان و به ظاهر برای دفع شر صدام به عراق حمله کردند و جنایاتی را مرتکب شدند که روی صدام را سفید کردند دفاع مقدس نماد مظلومیت یک ملت پاک و آزاد و آزاده بود . امروز ارتش ، سپاه ، نیروی انتظامی و بسیج دریا دل و نیروهای مردمی و مکتبی ایران اسلامی، نیروهایی برخاسته از دل انقلاب ، پاک ، شجاع ، ایثارگر و هجمه کننده بر سیاهی ها و ظلمت ها هستند . نیروهای مسلح ما پشتیبان و نقطه اتکاء ملت و انقلابند و ملت عزیز هم با همه وجود دلبسته و پشتیبان نیروهای مسلح است .

۳۱شهریور۸۸