131632

هر روز، روز کارگر است و در عرصه خلقت همه عالم مشغول کار و کارگری هستند. انسان بدون کار و حرکت به موجودی مضر و رو به انحطاط تبدیل میشود. تحقق هر هدف و آرمانی نیازمند کار و تلاش است. بدون کار و تلاش حتی اهداف مادی بسیار کوچک هم محقق نمی‌شود، از این رو یک ملت بزرگ برای رسیدن به اهداف آرمانی و قله‌های ترقی خود نیازمند تلاش و کوشش است. کار شرف یک انسان و حیات‌آفرین و نشاط بخش است و در عالم هستی، زیباتر از کار و تلاش سازنده، چیزی آفریده و قرار داده نشده است.

کار سازنده و کاری که مولد و پیش‌برنده جامعه باشد، از بهترین و زیباترین اعمال صالح است و از همه تحرکاتی که یک ملت در طول عمر و تاریخ خود انجام میدهد آن مقداری که به نفع جامعه و مفید به حال مردم است، باقی می ماند.

در اندیشه سرمایه ‌داری و سلطه‌گری کار و کارگر به مفهوم سازماندهی همه امور برای پرکردن جیب‌های عده‌ای خاص بکار می‌رود. از نظر اسلام و انقلاب، کار و کارگر یک عمل اجتماعی است که برای تعالی جامعه انجام می‌شود و به همین خاطر اندیشه و جهت‌گیری جامعه کارگری کشورمان با نظامات سرمایه‌داری تفاوت اساسی دارد.

در فرهنگ اسلامی و انسانی کشورمان کارگر و کارفرما مکمل یکدیگر و یار و پشتیبان همدیگر هستند و فاصله‌ای بین این دو نیست. کارگران در خط مقدم پیروی از اندیشه اسلام ناب و آرمان‌های انقلاب اسلامی قرار دارند. جامعه کارگری چه در دوران انقلاب و چه در عرصه دفاع مقدس و امروز نیز در کار و تولید و خلاقیت همواره پیشتاز و پیشقدم بوده است. جامعه کارگری جزء دلسوزترین، امین‌ترین و پیگیرترین اقشار جامعه است.

نوزدهمین همایش ملی معرفی کارگران و واحدهای نمونه کشور/ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷