S_BA0575 copy

موضع ما در قبال مردم اروپا باید فرق داشته باشد تا رهبران آنها، مردم امریکا و رهبران امریکا. اگر حقیقت انسانی را مبنا قرار بدهیم، مردم امریکا هم مظلوم و اسیرند ولو اینکه عده‌ای از آنها متوجه نباشند. مردم اروپا هم مظلوم و اسیرند، همان طور که افریقا و آسیا مظلوم و اسیرند. آن وقت ادبیات و موضع‌گیری ما عوض و خط مرز ما با دشمن جابه‌جا می‌شود. بعضی‌ها آن قدر خیال می‌کنند می‌دانند و نمی‌دانند. آن قدر هنرمندند که می‌خواهند خط مرز دشمن با خودمان را به تهران بکشانند.

هنر این است که شما همه طاغوت‌ها را از ملت‌ها جدا کنید و همه را یک طرف بیاورید. همه ملت‌ها در مقابل طاغوت‌ها قرار بگیرند. این مأموریت امروز است. هر کجا که باشیم. حتی می‌خواهیم مسائل داخل کشور را تحلیل کنیم. این را باید در این بستر تحلیل کنیم. به خدا احزاب و گروه‌ها در ایران هیچ وقت در دل مردم جا نداشته‌اند. من نمی‌دانم چه اشکالی در اینها هست. ما نمی‌گوییم اشکال از مردم است. بعضی‌ها تا به اینجا می‌رسند شروع می‌کنند توهین کردن به مردم. مثل کسی که زورش به ما نرسید شروع کرد به فحش دادن به ملت که چرا این را انتخاب کردید. خیال می‌کنند ملت عقب افتاده است، در حالی که خیلی عمیق‌تر از شما می‌فهمد. آن چیزی که شما در آیینه نمی‌بینید، ملت در خشت خام می‌بیند. اگر بیان نمی‌کند معنای آن این نیست که متوجه نمی‌شود.

بعضی‌ها خودشان نمی‌توانند بالا بروند، می‌خواهند ملت را کوچک کنند و در این قالب‌ها وارد کنند. ملت ایران ملت بزرگی است و در این قالب‌ها جا نمی‌شود. من به شما عرض کنم ملت ایران همه قالب‌های تحلیلی را درهم خواهد شکست؛ از ناحیه هر کسی که باشد. ملت تاریخ ساز، تمدن ساز، با فرهنگ و ملتی که می‌بینید در عمق روستایش بچه ۶-۷ ساله و پیرمردش مسائل را می‌فهمد و در مرکز تهران هم مسائل را می‌فهمد. نه تنها قالب‌ها را نمی‌شود تحمیل کرد، هیچ مفهومی را هم نمی‌شود تحمیل کرد، باید در این بستر تحلیل کنیم، آن وقت همدلی و همراهی درست می‌شود. بالاخره همه یک خانواده‌ایم.

۱۷ مرداد ۱۳۹۱ / دیدار با جمعی از اصحاب رسانه