92795 copy

دروازۀ علم، معرفت و کمال جز خط ولایت و امامت و در نقطۀ اوج، امام نیست. راه دیگری وجود ندارد. ممکن است آدم ذهنش را از یک سلسله معلومات انباشته کند، ولی این معرفت، کمال و شکوفایی نمی‌آورد و انسان را بزرگ نمی‌کند. فرمود انا مدینه العلم و علی بابها. راه دیگری ندارد، والا می‌فرمود علی من ابوابها. یک راه بیشتر وجود ندارد و اصلاً جمهوری اسلامی درست شده است که این فرهنگ را در کشور و دنیا منتشر کند.

به خدا اگر کسی دلش با حقیقت امام آشنا بشود، محال است که تن به این پستی‌های عالم بدهد و زیر بار طاغوت‌ها برود. محال است دست به تقلب و دزدی از این طرف و آن طرف بزند. چقدر ما الان داریم با آسیب‌های اجتماعی مقابله می‌کنیم و هزینه اجتماعی، فرهنگی و … می‌کنیم.

اگر دلمان آشنا بشود اینها دیگر وجود ندارد، در مقیاس خانواده اگر زن و شوهر دلشان با امام آشنا بشود، اصلاً اختلاف و طلاق و دعوا وجود ندارد. آن حوزه، حوزۀ زیبایی‌ها، رحمت، عشق، محبت، ایثار و فداکاری است. از آن که خارج شدیم، ظلمات است. همۀ زشتی ها ، مشقت‌ها و سقوط‌ها به خاطر دوری از این حقیقت است. امروز باید این فرهنگ را تبیین و بسته‌بندی و به زبان دنیا منتشر بکنیم. خریدار در دنیا خیلی دارد.

رئیس جمهوری به من گفت آقا ما دو شبکۀ جهانی تلویزیونی داریم که مال دولت است. این در اختیار شما باشد. بیایید فرهنگ امام(ره) را معرفی کنید. من البته هر چه تلاش کردم، نتوانستم کاری کنم افرادی بروند. مراجعه، خواهش و درخواست کردم که چند نفر در این تراز به ما بدهید که در تلویزیون آنجا حرف‌ها را بگوید. باید نگاه را بالا ببریم. اگر هدف‌گذاری را آنجا بگذارید، برای آنجا هم تجهیز می‌شوید. به خدا اگر اهداف بلند بگیریم خدای متعال کیسه‌مان را پر می‌کند.

۱۳ مهر ۱۳۹۰/ در جمع طلاب و روحانیون استان همدان