دکتر احمدی نژاد: ما به توانمندی‌ها، شایستگی‌ها و ظرفیت‌های عظیم ملت ایران برای راهبری یک انقلاب عظیم و انسان‌ساز باور و ایمان داریم. ما باور داریم که ملت ایران دو ماموریت بزرگ را می‌تواند انجام دهد اول آنکه بر اساس اصول انقلاب ایران را بسازد و دوم جهان را اصلاح کند. این مسئله می‌تواند تمام مناسبات دنیا را اصلاح کند، ملت ایران هم شایستگی این را دارد که بتواند تمام دنیا را اصلاح کند و هم توانایی آن را دارد.

ahmadinejaddabestanonline (18)