در ۱۵ سال گذشته برغم شعارهای فراوان درباره کاهش حوزه دخالت دولت در بنگاه های اقتصادی؛ سرمایه گذاری دولتی در این بنگاه ها بیش از ۵۰۰ برابر کاهش تصدی گری دولت، افزایش یافته است و دولت نهم در نخستین گام سرمایه گذاری جدید دولتی را جز در موارد خاص ممنوع کرده است.

n00135188-t

اگر بودجه کنونی صد برابر هم شود و گروهی نیز شبانه روز در جهت آبادانی کشور تلاش کنند ولی آلودگی و مفسده در پیکره اقتصادی کشور حضور و جریان داشته باشد پیشرفت چندانی در اجرای برنامه های عمرانی و توسعه کشور بوجود نخواهد آمد.

یکی از ریشه های اصلی مفاسد اقتصادی در جامعه ساختار پیچیده و گسترده اداری و انبوه آئین نامه ها و مقررات است. در ۱۵ سال گذشته برغم شعارهای فراوان درباره کاهش حوزه دخالت دولت در بنگاه های اقتصادی؛ سرمایه گذاری دولتی در این بنگاه ها بیش از ۵۰۰ برابر کاهش تصدی گری دولت، افزایش یافته است و دولت نهم در نخستین گام سرمایه گذاری جدید دولتی را جز در موارد خاص ممنوع کرده است. تحقق عدالت، آرمان انقلاب اسلامی و مفاسد اقتصادی نقطه مقابل آن است، حضور افرادی را که در دست درازی به بیت المال برای خود هیچ حد و مرزی قائل نبوده و خود را مالک کشور می دانند، ریشه دیگر مفاسد اقتصادی است. این افراد به هیچ وجه مصالح مردم و کشور را در نظر نمی گیرند و حتی وجود افرادی غیر از خود را در عرصه اقتصادی قبول ندارند.

در واقع مبارزه با مفسدان اقتصادی مقابله با محل تمرکز شیطان است و در این راه پاک کردن خود از علاقه به مال دنیا، هوشیاری، تدبیر، سرعت و دلسوزی برای انقلاب، اسلام و ملت ایران و پرهیز از ساده دلی از ویژگی های مهمی است که همه افراد در این مسیر باید داشته باشند.

دیدار جمعی از شرکت کنندگان در همایش” اطلاعات اقتصادی” /  ۷ اسفند ۱۳۸۵