.دکتر محمود احمدی نژاد شب عاشورای حسینی (سه شنبه ۲۰ مهرماه ۹۵) با حضور در هیئت عاشقان حسین (ع) سه راه آذری به عزاداری و سینه زنی در میان مردم پرداخت

4N0A8377 4N0A8423 4N0A8444 4N0A8481