مراسم ترحیم پدر پرویز داوودی معاون اول دولت نهم عصر امروز در مسجد نور تهران برگزار شد.

13930720171513106_PhotoL-580x404 13930720171504525_PhotoL-580x404 13930720171511686_PhotoL-580x404 13930720171443775_PhotoL-580x404 13930720171510298_PhotoL-580x404 13930720171514620_PhotoL-580x404 13930720171508800_PhotoL-580x404 (1) 13930720171508800_PhotoL-580x404 13930720171503105_PhotoL-580x404 13930720171507380_PhotoL-580x404 13930720171504525_PhotoL